Półpoście i inne zwyczaje wielkopostne

Dawniej, w czasach mojego dzieciństwa i wczesnej młodości okres Wielkiego Postu oznaczał jednocześnie dużą zmianę w codziennym życiu. Przynajmniej w mojej wsi i rodzinie tak było. Dzisiaj nie odczuwa się żadnej różnicy, ale w tamtych latach od rana do wieczora nie dało się zapomnieć, jaki to czas przeżywamy. Obrzędowość związana z Wielkim Postem nie była wprawdzie zbyt bogata, ale kilka zwyczajów istniało i były one zachowywane.

Wiele znaczeń aktywności

Ostatnio utarło się przeświadczenie, że senior aktywny to jedynie ten, kto jest animatorem jakichś działań albo w działaniach takich uczestniczy. Wszyscy ci starsi ludzie, którzy przynależą do organizacji, fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora czy słuchaczy UTW. Co więcej, biorący udział w różnorodnych przedsięwzięciach, organizowanych przez wymienione podmioty. Czy tylko takie osoby można określić słowem „aktywny”?