Wiele znaczeń aktywności

Ostatnio utarło się przeświadczenie, że senior aktywny to jedynie ten, kto jest animatorem jakichś działań albo w działaniach takich uczestniczy. Wszyscy ci starsi ludzie, którzy przynależą do organizacji, fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora czy słuchaczy UTW. Co więcej, biorący udział w różnorodnych przedsięwzięciach, organizowanych przez wymienione podmioty. Czy tylko takie osoby można określić słowem „aktywny”?