Kiedy spadają ostatnie liście

Listopadowa aura i charakterystyczny dlań nastrój „obumierania” w sposób naturalny łączą się z obchodzonym w naszej religii i kulturze Świętem Zmarłych zwanym Zaduszkami. Jest to miesiąc poświęcony tym, którzy odeszli.