Forum Aktywności Osób Starszych – podsumowanie

W telewizji seniora TVS przedstawiamy podsumowanie i filmową relację z V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych, które odbyło się 13 listopada 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Seniorzy nie zawsze czytają pouczenia zawarte w decyzji wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkuje później obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Błędy, często nieświadome, ujawniają się teraz podczas składania wniosków do ZUS o 500+ dla osób niesamodzielnych (czyli tzw. świadczenia uzupełniającego).