Nieznane jest ciekawe

Bohoniki to nieduża wieś, położona w województwie podlaskim, zamieszkiwana przez mniejszość tatarską. Tatarów sprowadził w te strony król Jan III Sobieski. Za wierną służbę w wojskach ówczesnej Rzeczypospolitej król zrównał Tatarów z polską szlachtą. Z czasem egzotyczni przybysze przyjęli polskie nazwiska i język.

Czy jesteśmy tolerancyjni? Rozważania na Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance), który proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej, podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto „Deklarację zasad tolerancji”.