Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów

“Bezpieczny i aktywny senior – działania na rzecz seniorów w województwie podlaskim” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki 28 czerwca 2017 roku.

Z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele gminnych rad seniorów, dziennych domów seniorów, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz jednostek samorządu terytorialnego, aby usłyszeć o działaniach na rzecz aktywizacji i bezpieczeństwa seniorów  w naszym województwie.

Czytaj więcej o Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów

Kolejna Redakcja Seniora przygotowuje się do pracy

8 pań z Podlaskiej Redakcji Seniora z powiatu białostockiego miało dziś (29 czerwca 2017) warsztaty komunikacyjne i dziennikarskie w ramach projektu „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”. Przyszłe dziennikarki z entuzjazmem  poznawały tajniki tworzenia artykułów prasowych i szukały potwierdzenia tezy, że tekstów się nie tworzy, tylko je konstruuje. Próbowały też m.in.- z pomocą trenerów – […]

Redakcja w Łomży zaczyna pracę

Szkolenie z komunikacji oraz warsztat dziennikarski dla przyszłych dziennikarzy Podlaskiej Redakcji Seniora w Łomży odbyły się w Domku Pastora, siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych. Pięknie odrestaurowany zabytkowy budynek jest miejscem spotkań wielu organizacji, grup nieformalnych i  społeczników. Dziś (27 czerwca 2017) spotkała się tam grupa przyszłych dziennikarzy obywatelskich.                 […]

Startuje Podlaska Redakcja Seniora w Sokółce

Ambitne plany związane z publikowaniem artykułów na portalu podlaskisenior.pl ma grupa dziennikarek z powiatu sokolskiego. Chcą pisać o wielokulturowścią tego regionu, przybliżyć czytelnikom strony historię i kulturę tatarską, opisywać ciekawe historycznie miejsca, publikować historie rodzinne i zdjęcia z rodzinnych albumów a także promować czytelnictwo. –  26 czerwca w Sokółce odbyły się warsztaty dziennikarskie dla seniorów, […]

Jakość życia polskich seniorów

Podnoszenie jakości życia seniorów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa oraz samodzielność i aktywność seniorów – to główne założenia polityki senioralnej w Polsce. W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowywany jest dokument “Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”. Będzie on wskazywał kierunki działań państwa w zakresie polityki senioralnej do 2030 roku.Jednocześnie realizowane są […]

konf_pixabay

Zaproszenie na konferencję „Bezpieczny i aktywny senior”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku organizuje regionalną konferencję promującą kampanię informacyjną pt: Bezpieczny i aktywny senior. Konferencja odbędzie się 28 czerwca 2017 roku o  11:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną działania, jakie w regionie na rzecz bezpieczeństwa i aktywności seniorów podejmują: Wojewódzka Komenda […]

szkolenie Red_Bialystok 1

Nowy portal – początki

W ramach projektu „Podlascy Seniorzy – wpływamy na zmiany” pracujemy nad kształtem nowej strony w porozumieniu z dawną Redakcją Senior Białystok, która teraz stała się Podlaską Redakcją Seniora Białystok. Redakcja, choć doświadczona, bo pracuje już trzeci rok, to dalej się uczy chętnie i z radością. 23 czerwca 2017 r. miała szkolenie informatyczne i pierwsze przymiarki […]