Senior+ – niewykorzystane szanse Białegostoku

26 listopada 2019 roku ruszyła kolejna edycja programu “Senior+”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym. Dlaczego do tej pory nie powstała ani jedna placówka w Białymstoku? Czy w ostatnim rozdaniu Miasto Białystok nareszcie złoży wniosek i utworzy placówkę dla seniorów, która świetnie sprawdza się w Polsce i w naszym regionie?

Echa V Podlaskiego Forum Osób Starszych

Czy seniorzy chcą wpływać i czy wpływają na zmiany w lokalnym środowisku, oferty dedykowane seniorom przez biblioteki, przykłady dobrych praktyk w działaniach seniorów, debata oxfordzka, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego – to tylko niektóre punkty V Podlaskiego Forum Osób Starszych.

Forum Aktywności Osób Starszych – podsumowanie

W telewizji seniora TVS przedstawiamy podsumowanie i filmową relację z V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych, które odbyło się 13 listopada 2019 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Seniorzy nie zawsze czytają pouczenia zawarte w decyzji wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co skutkuje później obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Błędy, często nieświadome, ujawniają się teraz podczas składania wniosków do ZUS o 500+ dla osób niesamodzielnych (czyli tzw. świadczenia uzupełniającego).

Jak to robią inni?

W dniach 23- 25 października 2019 r odbyło się Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu, którego po raz czwarty organizatorem była Pracownia Pozarządowa z Koszalina. Miałam przyjemność po raz drugi być zaproszona do podzielenia się dobrymi praktykami Rad Seniorów z województwa podlaskiego jako wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego.

Zaproszenie na Forum

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.