Jak to robią inni?

W dniach 23- 25 października 2019 r odbyło się Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu, którego po raz czwarty organizatorem była Pracownia Pozarządowa z Koszalina. Miałam przyjemność po raz drugi być zaproszona do podzielenia się dobrymi praktykami Rad Seniorów z województwa podlaskiego jako wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego.

Zaproszenie na Forum

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Święto seniorów

Z okazji Miejskiego Dnia Seniora – obchodzonego rokrocznie 1 października w Auli Magna Pałacu Branickich – trzy redaktorki Podlaskiego Seniora otrzymały ZASŁUŻONE wyróżnienia za aktywną działalności na rzecz środowiska seniorów. Dyplomy podpisane przez Prezydenta Miasta Białegostoku i MOPR otrzymały: Jolanta Maria Dzienis, Lija Poljanowska i Jadwiga Zgliszewska. Wśród wyróżnionych znalazła się też Krystyna Cylwik, Serdecznie GRATULUJEMY!