Jesienne życzenia dla seniorów

Coraz więcej mówi się o seniorach i to nie tylko z okazji obchodzonych jesienią dni seniora ale też za sprawą polityki senioralnej  polskiego rządu.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku to nie tylko uśmiech i życzenia składane seniorom ale także okazja do propagowania postulatów mających na celu poprawy sytuacji osób dojrzałych.

Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów

“Bezpieczny i aktywny senior – działania na rzecz seniorów w województwie podlaskim” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki 28 czerwca 2017 roku.

Z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele gminnych rad seniorów, dziennych domów seniorów, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz jednostek samorządu terytorialnego, aby usłyszeć o działaniach na rzecz aktywizacji i bezpieczeństwa seniorów  w naszym województwie.

Czytaj więcej o Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów

Kolejna Redakcja Seniora przygotowuje się do pracy

8 pań z Podlaskiej Redakcji Seniora z powiatu białostockiego miało dziś (29 czerwca 2017) warsztaty komunikacyjne i dziennikarskie w ramach projektu „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany”. Przyszłe dziennikarki z entuzjazmem  poznawały tajniki tworzenia artykułów prasowych i szukały potwierdzenia tezy, że tekstów się nie tworzy, tylko je konstruuje. Próbowały też m.in.- z pomocą trenerów – […]

Redakcja w Łomży zaczyna pracę

Szkolenie z komunikacji oraz warsztat dziennikarski dla przyszłych dziennikarzy Podlaskiej Redakcji Seniora w Łomży odbyły się w Domku Pastora, siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych. Pięknie odrestaurowany zabytkowy budynek jest miejscem spotkań wielu organizacji, grup nieformalnych i  społeczników. Dziś (27 czerwca 2017) spotkała się tam grupa przyszłych dziennikarzy obywatelskich.                 […]