Kobiecość, męskość – czy rzeczywiście wszystko gra?

16 maja 2019 roku w klubowej kawiarence Seniora w Centrum Aktywności Lokalnej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Między nami seniorami”. Grę i warsztat o równości płci poprowadził Grzegorz Stefaniak ze Stowarzyszenia 9dwunastych. Czy kobiety i mężczyźni mają równe prawa? W teorii tak, a jak jest w praktyce? Jak często w życiu zdarzają się sytuacje, gdy mężczyźni i kobiety spotykają się z różnym traktowaniem, z różnymi oczekiwaniami, z różnymi ocenami. Jakie są konsekwencje takich nierówności? Nad tymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy spotkania.

„Żyj aktywnie” – Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu celów i realizacji marzeń. W całym kraju niepełnosprawnością dotkniętych jest nawet 7 mln osób. Jedynie co trzecia jest czynna zawodowo. Zaledwie 28 proc. z nich pracuje – przy średniej unijnej, ponad 40 proc