80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Już trzy pokolenia Polaków nie doświadczyło tragizmu wojny. Najmłodsi słyszą o niej na lekcjach historii, oglądają na filmach. Wymiera pokolenie, które przeżyło wojnę. Jednak wspomnienia przekazane przez dziadków wciąż w nas żyją.Pamiętamy i dlatego co roku odbywają się obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obrony naszego miasta we wrześniu 1939 r. 

Narodowe Czytanie w Białymstoku.

Narodowe Czytanie po raz kolejny przypomni nam polskie, wartościowe lektury. Spotykamy się 7 września (w sobotę), o godz. 11:00 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, na wspólne czytanie fragmentów polskich nowel.

XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku jest jednym z głównych punktów obchodów rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Jego celem jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.