Nie wszyscy się zgadzają, że było ich trzech – Kacper, Melchior i Baltazar, ale bez względu na liczbę ich Królewskich Mości, co roku 6 stycznia świętujemy ich przybycie do Betlejem. 

Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. W genezie tego święta nie chodzi o to, że mędrcy przybyli z dalekich krain do stajenki, lecz o to, że dzięki nim poszła w świat nowina o narodzinach Syna Bożego, odkupiciela. Tradycyjnie mędrcy są uznawani za świętych w katolicyzmie, prawosławiu i starożytnych kościołach Wschodu. Chcąc być poprawnym, powinniśmy na drzwiach pisać skrót C+M+B, co po łacinie oznacza Chryste błogosław temu domowi. 

Wystarczy jednak wymądrzania się, ale właśnie święto Trzech Króli pozostanie w pamięci zespołu Kolneńskie Dziewczyny z Plusem -z racji zaproszenia do udziału w I Przeglądzie Grup i Zespołów Kolędniczych „ Z kolędą w sercu”.

5 stycznia w kościele pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu spotkało się na wspólnym kolędowaniu 12 zespołów prezentujących swoje umiejętności, i odkryte talenty śpiewacze. Ponad 2-godzinne popisy w zapełnionej świątyni pozostawiły niezatarte wspomnienia. Prezentacja naszej grupy zawierała piękną kolędę „Lulaj go matko lulaj” oraz wiązankę czterech utworów – „Gore gwiazda”, „Dwa tysiące lat już cieszy”, „Pastuszkowie bracia mili” i znaną wszystkim „Mizerna cicha, stajenka licha”. 

Ktoś pięknie spuentował to wydarzenie – „Niechaj nigdy w naszych sercach nie gaśnie NADZIEJA. Ona rozpali WIARĘ, POKÓJ oraz MIŁOŚĆ”. Święto Objawienia obchodzimy raz w roku. Żeby jednak było trochę żartobliwie, niektórzy twierdzą, że znają Trzech Króli, którzy świętują cały rok. Są to: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. Mam nadzieję, że każdy zrozumie, że to dowcip z dużą dawką ironii z mojej strony.

Dobrego Roku 2020 życzę Wszystkim.

(Zdjęcia Anna Podeszwik)

Eugeniusz Regliński
Podlaska Redakcja Seniora Kolno