Jak można wykorzystać konkurs literacki?

Anna Piliszewska jest podwójną laureatką IV edycji konkursu Srebro nie Złoto – zdobyła  I nagrodę w kategorii specjalnej konkursu „Polka Niepodległa” za wiersze „Nora Ney” i „Pastorowa Mikulska” oraz I nagrodę w kategorii ogólnej za wiersz „Niedziela w Supraślu”. I właśnie ten wiersz „Niedziela w Supraślu” wywołał ostatnio poruszenie wśród organizatorów konkursu.  Ponieważ autorka przyjechała do Białegostoku, Dorota Sokołowska z Radia Białystok postanowiła to sprawdzić.

Na stronie Radia Białystok w dziale „Podróże po kulturze” ukazało się  tekst, który cytujemy: „Czy poetka Anna Piliszewska jest oszustką?” oraz nagranie rozmowy z poetką i koordynatorką konkursu „Srebro nie złoto”

„Bywalcy wszelkich konkursów, nocy poetyckich, slamów, warsztatów itp. dobrze znają to zjawisko, z przyczyn jednak czy to towarzyskich, świętego spokoju, czy innych, nie tylko tematu owego nie poruszają, a nawet dla owych zjawisk wielką pobłażliwość prezentują (no co chłopu żałować, jak mu się udało?).

Inni zaś w poruszeniu owego tematu widzą zawiść (sam nie wygrał, to innym zazdrości). A nikt się nie zająknie nawet, że przecież chodzi o zwykłą, ludzką uczciwość. Wygrywaj. Roześlij na powiedzmy sto konkursów, trzysta swoich wierszy. I zdobądź sto pierwszych miejsc. Najlepiej płatnych. Pierwszy pogratuluję, bo będę wiedział, że są to nagrody za talent, dobre rzemiosło, a nie za cwaniactwo” – tak napisał Jan Stanisław Kiczor w artykule „O cwaniactwie i przekrętach konkursowych”

Ta sytuacja zdarzyła się również podczas tegorocznej edycji konkursu literackiego „Srebro, nie złoto”. Anna Piliszewska otrzymała nagrodę za piękny wiersz „Niedziela w Supraślu”. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy list (nazwisko do wiadomości Radia Białystok), że „Anna Piliszewska znów oszukuje. Rozsyła wiersz na różne konkursy, często jednak zmienia tytuł. W ten nieuczciwy sposób zdobyła wiele nagród.”

Tu można odsłuchać rozmowę radiową:
( źródło: Polskie Radio Białystok – www.radio.bialystok.pl z 3.02.2019)

Organizatorzy konkursu – Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Podlaska Redakcja Seniora są niemile zaskoczeni sytuacją, jaka się wydarzyła.  Pracują właśnie nad nowym regulaminem konkursu V edycji konkursu. Jego uczestnikami mają być osoby mieszkające i tworzące w naszym województwie lub urodzone tutaj i mające związki z naszym regionem. W ten sposób  konkurs będzie miał znów charakter regionalny a nie ogólnopolski. Przewidywane są dwie kategorie – ogólna, o dowolnej tematyce wierszy lub prozy i kategoria specjalna „międzypokoleniowa” – dla uczestników w różnym wieku, również młodszych (nawet młodzieży szkolnej) po roboczym tytułem „Właśnie tu”. Zaprosimy uczestników tej kategorii do opisywania miejsc, osobistych wspomnień, które się  zdarzyły w ich małych ojczyznach lub spisywania wspomnień ich najbliższych. O szczegółach poinformujemy wkrótce na naszej stronie.

Mamy też nadzieję, że podobna sytuacja, jaka zdarzyła się w IV edycji naszego konkursu, już nigdy się powtórzy.  

Bożena Bednarek
Koordynatorka konkursu „Srebro nie złoto”

Post Author: Redakcja Białystok

4 thoughts on “Jak można wykorzystać konkurs literacki?

  Marek Szczerbiński

  (11 lutego 2019 - 13:20)

  W poniższym komentarzu abstrahuję od personalnego aspektu sprawy, odnoszę się wyłącznie do strony językowej i prawnej „Karty zgłoszeniowej” konkursu.
  Otóż, zawarte w Karcie sformułowanie „Oświadczam, że jestem jedynym autorem nadesłanej do konkursu pracy, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana w konkursach literackich oraz niezgłoszona do innych konkursów” zda mi się językowo błędne. Między wyrazami „oraz” i „niezgłoszona” powinien być umieszczony czasownik posiłkowy „być”. Jego potrzeby można się oczywiście domyślić, ale już nie sposób domyślić się czasu gramatycznego: była (?), jest (?), będzie (?). To umożliwia 3 różne interpretacje i czyni regulamin WADLIWYM PRAWNIE.
  Ciekaw byłbym opinii Organizatorów konkursu, którym są przecież bliskie zasady poprawnej polszczyzny.

  Jolanta Falkowska

  (12 lutego 2019 - 12:26)

  Szanowny Panie,
  Karta zgłoszeniowa o której Pan pisze jest formą akceptacji Regulaminu. Autor podpisując Kartę oświadcza, że biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego Regulamin”
  Punkt 6 Regulaminu mówi:
  utwory powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane i nienagrodzone wcześniej oraz niezgłoszone do innych konkursów; powinny stanowić własność autora.
  Karta zgłoszeniowa i Regulamin Konkursu jest na stronie: http://podlaskisenior.pl/iv-edycja-konkursu-srebro-nie-zloto/
  Obecnie pracujemy na regulaminem V edycji Konkursu SREBRO NIE ZŁOTO i wszelkie konstruktywne uwagi są nam przydatne.
  Dziękujemy za komentarz i pozdrawiamy serdecznie,
  Jolanta Falkowska

   Marek Szczerbiński

   (12 lutego 2019 - 14:31)

   Szanowna Pani
   dziękuję za odpowiedź. Nie dotyczy ona jednak istoty mojego wpisu, czyli poprawności zdania z Karty, które zacytowałem.
   Z poważaniem

   Jolanta Falkowska

   (13 lutego 2019 - 12:25)

   Szanowny Panie
   Przygotowując V edycję Konkursu, uwzględniając Pana uwagę, dotyczącą poprawności językowej, w Karcie zgłoszeniowej Konkursu zmienimy zapis tak, aby nie budził żadnych wątpliwości.

   Z poważaniem
   Jolanta Falkowska

Komentarze są wyłączone.