Kończy się era zwolnień lekarskich

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na papierowych drukach. Od lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

Zwolnienie-pokrzyzanowski

Już od 1 stycznia 2016 roku lekarze mieli wybór formy wystawiania zwolnień lekarskich, ale z e-ZLA korzystali dość rzadko. Jak wynika z danych z listopada ubiegłego roku w województwie podlaskim przez 23 miesiące wystawionych zostało 18.634 zwolnień w wersji elektronicznej, czyli około 810 sztuk miesięcznie.

W ostatnim kwartale 2017 nastąpił wzrost zwolnień lekarskich wystawionych elektronicznie i wynosił 3,5 proc. ogółu zwolnień.

Od 1 grudnia 2017 roku ZUS udostępnił lekarzom podpis elektroniczny. Nowy sposób autoryzowania zwolnień lekarskich zyskał pozytywną opinię medyków

W lutym 2018 roku na Podlasiu lekarze wystawili łącznie 60 227 zwolnień lekarskich, z tego 8 031 w formie elektronicznej, co stanowi 13,33 proc. wszystkich wystawionych zwolnień.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone by ułatwić pracę lekarzom, pacjentom i zakładom pracy (płatnikom).

Korzyści dla lekarzy:

– sprawniejsze wypełnianie zwolnienia – dane identyfikacyjne pacjenta są automatycznie uzupełniane przez program,

– systemowa weryfikacja daty początku okresu niezdolności, przypomnienie o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą ZUS, podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej pacjentowi,

-znika wymóg dostarczania zwolnień do ZUS oraz przechowywania drugiej kopii przez okres trzech lat.

Korzyści dla pacjenta:

– nie ma konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy,

– nie trzeba pilnować 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia dla pracodawcy oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu,

– stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych.

Korzyści dla płatnika:

– szybka informacja o zwolnieniu lekarskim wystawionym pracownikowi,

– możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika, szczególnie zwolnień krótkich,

– stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość pobierania z systemu.

Jak informuje Katarzyna Krupicka Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.- „ZUS przez cały czas współpracuje z lekarzami, prowadzi szkolenia, organizuje spotkania w placówkach medycznych i szpitalach. Wszystkim chętnym zakłada profil na Platformie Usług Elektronicznych i pokazuje jak sprawnie wystawić elektroniczne zwolnienie.

Informacje udzielane są także w siedzibie ZUS. Konsultanci dostępni są przez cały tydzień. W poniedziałek w godzinach 8:00- 18:00, a od wtorku do piątku  8:00-15:00 na wyznaczonych stanowiskach na Sali Obsługi Klientów dedykowanych lekarzom”.

 (Źródło: Informacje prasowe ZUS z 30.01; 9.02.; 5.03. 2018 r.)

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

 

Post Author: Redakcja Białystok