Łomżyńska Rada Seniorów

25 lutego 2019 roku odbyły się wybory do nowej Łomżyńskiej Rady Seniorów, a 4 marca nastąpiło ogłoszenie wyników. W wyborach wzięło udział 203 mieszkańców Łomży, którzy ukończyli 60 lat.

Wraz z końcem kadencji samorządu swoją działalność zakończyła Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów, która funkcjonowała ponad 3 lata. Powołana była z inicjatywy Mariusza Chrzanowskiego, prezydenta Łomży. Rada Seniorów jest organem doradczym i opiniodawczym. Radzie poprzedniej kadencji udało się zrealizować wiele inicjatyw. Między innymi ważną sprawą stało się powstanie Karty Seniora, z której korzysta około 5,8 tys. osób. Uprawnia ona do bezpłatnego korzystania z przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta. Posiadacze karty mają dostęp do wielu przywilejów, na przykład zniżki na niektóre usługi, zakup z upustem w określonych sklepach różnych branż. Seniorzy korzystają ze szkoleń i kursów różnego rodzaju dofinansowanych przez miasto.

Od dwóch lat funkcjonuje Dzienny Dom „Senior +”, gdzie 60 osób korzysta z zajęć. Łomżyńscy seniorzy mają swój Klub Seniora MOPS, gdzie spotykają się, obchodzą różne uroczystości, mają urozmaicone zajęcia, wspólnie pracują i bawią się. Na terenie klubu działa zespół artystyczny „Maryna”, który uświetnia swymi występami różne imprezy okolicznościowe dla seniorów i nie tylko. Jest zapraszany przez instytucje łomżyńskie do współtworzenia i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Od niedawna działa też na terenie placówki Zespół Tańca Ludowego.

W tym roku, spośród 27 kandydatów rekomendowanych przez różne instytucje, do rady wybrano 10 osób, które w wyborach zdobyły największą liczbę głosów. Radę Seniorów uzupełnili przedstawiciele Prezydenta i Rady Miejskiej. Rada została wybrana na okres 5 lat.

W skład Łomżyńskiej Rady Seniorów weszli:
1. Marta Kopeć – Przedstawiciel Prezydenta Miasta
2. Monika Brzóska – Przedstawiciel Prezydenta Miasta
3. Waldemar Cieślik – Przedstawiciel Rady Miejskiej
4. Stanisław Kaseja
5. Grażyna Czajkowska
6. Regina Grzymek
7. Maria Romatowska
8. Jan Przybylski
9. Ryszard Abramowski
10. Danuta Waśko
11. Janina Surowik
12. Helena Polewaczyk
13. Danuta Żukowska

Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 12 marca 2019 roku w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” z udziałem Prezydenta Łomży. Odbyło się ślubowanie nowych członków rady i wybór prezydium rady w głosowaniu jawnym.

W skład Prezydium Łomżyńskiej Rady Seniorów weszli:
Grażyna Czajkowska – przewodniczący
Stanisław Kaseja – zastępca przewodniczącego
Danuta Waśko – sekretarz

Łomżyńska Rada Seniorów jest organem doradczym Prezydenta Miasta.

Zgodnie z regulaminem rada ma obradować raz na kwartał, a w razie potrzeby częściej. Ma za zadanie, między innymi, przedstawianie propozycji działań na rzecz seniorów, wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych, dbanie o poprawianie usług dla seniorów. Ma też podejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz środowiska senioralnego w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Jej zadaniem jest też działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.

Wspólnie z Urzędem Miasta będziemy działać dla dobra łomżyńskich seniorów, by życie starszych osób było łatwiejsze i przyjemniejsze. Pragnę nadmienić, że Mariusz Chrzanowski jest bardzo pozytywnie nastawiony i otwarty na sprawy seniorów.

 

Foto: Urząd Miasta Łomża

Danuta Waśko

Podlaska Redakcja Seniora Łomża

 

Post Author: Redakcja Łomża