Pod obcym niebem i nazwiskiem – zesłańcze losy Ryszarda Pokropowicza

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
i Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
zapraszają 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 na spotkanie upamiętniające rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego

„Pod obcym niebem i nazwiskiem – zesłańcze losy Ryszarda Pokropowicza”

W programie prelekcja Pawła Niziołka z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Wystąpieniu towarzyszyć będzie pokaz filmowej notacji z bohaterem (materiał zarejestrowany w 2007 r.)

Ryszard Pokropowicz – syn osadnika wojskowego z Elżbiecina k. Łomży. W 1940 r. wywieziony w głąb ZSRR z matką i rodzeństwem. Zgubił się w transporcie podczas podróży. Skierowany przez władze sowieckie do domu dziecka, gdzie otrzymał nową tożsamość. Matka wraz z siostrą i starszym bratem wyjechali ze Związku Sowieckiego z generałem Władysławem Andersem. Przez kolejne lata rodzina szukała go pod rodowym nazwiskiem nic nie wiedząc o nowej tożsamości. Po latach Ryszard przyznał się sowieckim władzom do swojej prawdziwej tożsamości i został za to skazany na 10 lat łagrów. Jako „wroga ludu” opuściła go żona wraz z dziećmi. Jego najbliższa rodzina mieszkała na Zachodzie – brat we Francji, matka z siostrą w USA. Po raz pierwszy do Polski Pokropowicz przyjechał w roku 1967. Na stałe osiedlił się w rodzinnym Elżbiecinie po 1989 r. Zmarł w 2010 r.

Spotkanie „Pod obcym niebem i nazwiskiem – zesłańcze losy Ryszarda Pokropowicza” odbędzie się 12 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A), w audytorium na VI piętrze.

WSTĘP WOLNY

Książnica Podlaska
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Post Author: Redakcja Białystok