Seniorzy pytają kandydatów

Białostoccy seniorzy pytają kandydatów na Prezydenta Białegostoku. Osiedlowe Kluby Wielopokoleniowe, Centrum Seniora w Białymstoku, “martwa” Karta Seniora czy współpraca magistratu z Miejską Radą Seniorów – to tematy pytań seniorów zadanych kandydatom na prezydenta Białegostoku.

Ruszyła przedwyborcza kampania. Jeszcze nieśmiała w realu, w internecie widać ją już od dawna. Pretendentów do fotela prezydenta w białostockim ratuszu już znamy. Są to Katarzyna Sztop-Rutkowska, Tadeusz Truskolaski, Tadeusz Arłukowicz, Marcin Sawicki, Jacek Żalek. Dziś (11.09.2018) okazało się, że z kandydowania zrezygnował Wojciech Koronkiewicz. Większość z kandydatów ma swoje strony na Facebooku. I w internecie i w realu, na spotkaniach z potencjalnymi wyborcami trwa festiwal obietnic i wizji Białegostoku  następnej kadencji.

Jedni stawiają na poprawę komunikacji w naszym mieście, w oczach innych przyszły Białystok, to miasto przestrzenne, z mnóstwem miejsc rekreacyjnych i bardzo zielone. Stawianie na dialog na linii prezydent miasta – mieszkańcy poszczególnych dzielnic, to wizja kolejnego kandydata. Są też w założeniach zarządzania miastem elementy polityki senioralnej. Czy były poprzedzone badaniami potrzeb tej populacji białostoczan?

pixabay.com

Podlaska Redakcja Seniora napisała list do wszystkich kandydatów na Prezydenta Miasta Białegostoku, w których zawarła pytania  na temat, według redakcji, ważnych problemów dotyczących osób starszych w Białymstoku.  Oto one:

“1. 1 czerwca 2015 roku wprowadzono Kartę Aktywnego Seniora. Po trzech latach istnienia wiadomo, że jest to karta “martwa”, bo ulgi, jakie oferuje seniorom, już dawno funkcjonują w naszym mieście. Co Pan/Pani zrobi, aby tę kartę reaktywować, pozyskać nowych partnerów i poszerzyć ofertę o usługi potrzebne seniorom?

 1. Jaka jest według Pana/Pani opinia na temat możliwości stworzenia Centrum Seniora, o którym mowa jest od wielu lat i które miało powstać w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, a nie powstało. Czy ma Pan/Pani pomysł na “zagospodarowanie” seniorów w nowych osiedlach, w których brak takich klubów. W takich miejscach seniorzy mogliby spożytkować swój potencjał i doświadczenie, a młodsze pokolenie znalazłoby miejsce dla rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Czy uważa Pan/Pani, że powinno to być zadaniem własnym miasta?
 2. Jak postrzega Pan/Pani rolę i konkretne zadania Rady Seniorów, która jest ciałem doradczym Prezydenta. Jakie widzi Pan/Pani pole do współpracy?
 3. Jakie ma Pan/Pani pomysły na transport miejski przyjazny seniorom?
 4. Brakuje opiekunów osób starszych. W jaki sposób – wg Pana/Pani – można dotrzeć z pomocą i ofertą do seniorów samotnych, w często w bardzo zaawansowanym wieku, którzy nie wychodzą z domu?
 5. Kiedy powstanie program (strategia) polityki senioralnej w Mieście Białystok, w jaki sposób będzie tworzony taki dokument i jakie widziałby Pan/Pani główne cele strategiczne takiego programu?
foto: Krystyna Cylwik

Redakcja ma nadzieję, że kandydaci na prezydenta Białegostoku odpowiedzą na pytania seniorów, które zostaną opublikowane na stronie podlaskisenior.pl.

Myślę, że białostoccy seniorzy mają więcej pytań do prezydenta naszego miasta  w zakresie polityki senioralnej. Zadadzą je już wybranemu w demokratycznych wyborach nowemu prezydentowi Białegostoku.

 

                                                                                            Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

                                                               

Post Author: Bożena Bednarek

4 thoughts on “Seniorzy pytają kandydatów

  Białystok na TAK

  (12 września 2018 - 21:57)

  Szanowni Państwo, nasz kandydat na prezydenta Tadeusz Arłukowicz z uwagą zapoznał się z pytaniami Redakcji i wnioskami, które z nich płyną. Jutro, 13 września, odniesie się do nich na konferencji prasowej jako do jednego z priorytetowych działań koeniecznych do niezwłocznego podjęcia przez nowe władze Miasta. W przyszłym tygodniu zaś przedstawi szczegóły programu dla seniorów, którzy są jedną z najbardziej aktywnych i twórczych grup społecznych w Białymstoku. Precyzyjnie odpowie rownież na Państwa pytania. Z wyrazami szacunku dla naszych nestorów, Sztab Wyborczy KWW Tadeusza Arłukowicza Białystok na TAK

   Jolanta Falkowska

   (13 września 2018 - 12:33)

   Cieszymy się zatem. Na odpowiedzi czekamy pod adresem: podlaskisenior@gmail.com. Nasza redakcja nie uczestniczy w konferencjach prasowych i kontaktujemy się z kandydatami właśnie w taki sposób – poprzez pytania i odpowiedzi przesyłane on-lnie. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie

  Białystok na TAK

  (12 września 2018 - 21:59)

  Szanowni Państwo, nasz kandydat na prezydenta Tadeusz Arłukowicz z uwagą zapoznał się z pytaniami Redakcji i wnioskami, które z nich płyną. Jutro, 13 września, odniesie się do nich na konferencji prasowej jako do jednego z priorytetowych działań koniecznych do niezwłocznego podjęcia przez nowe władze Miasta. W przyszłym tygodniu zaś przedstawi szczegóły programu dla seniorów, którzy są jedną z najbardziej aktywnych i twórczych grup społecznych w Białymstoku. Precyzyjnie odpowie rownież na Państwa pytania. Z wyrazami szacunku dla naszych nestorów, Sztab Wyborczy KWW Tadeusza Arłukowicza Białystok na TAK

   Jolanta Falkowska

   (13 września 2018 - 11:22)

   Dziękujemy za informacje dotyczące odniesienia się do kwestii ważnych dla seniorów podczas konferencji i spotkań Kandydata na Prezydenta Białegostoku Tadeusza Arłukowicza. Niemniej chcemy podkreślić, że nasza propozycja dotyczyła pisemnej odpowiedzi Kandydatki i Kandydata na przesłane pytania i z tych odpowiedzi przesłanych mailem do naszej redakcji chcemy stworzyć cykl artykułów na stronie podlaskisenior.pl Jeżeli nasza propozycja nie spotyka się z zainteresowaniem Kandydata, rozumiemy to i traktujemy jako rezygnację z naszej propozycji. Jeśli jednak odpowiedzi na nasze pytania zostaną przedstawione nie tylko ustnie, ale również będą przesłane pod naszym adresem: podlaskisenior.pl wraz ze zdjęciem Kandydata z największą przyjemnością przedstawimy je – w formie jednego z odcinków cyklu „Seniorzy pytają kandydatów – Kandydaci odpowiadają seniorom”.

Komentarze są wyłączone.