Arie, pieśni duety Moniuszki w Tykocinie

Staje się już tradycją, że jeden z koncertów poświęconych muzyce Stanisława Moniuszki ma miejsce w oddalonym o 30 km od Białegostoku – Tykocinie. 3 lipca 2017 roku w murach okazałego zamku, będącego wciąż w rozbudowie, zabrzmiał Kwartet Puzonowy i para utalentowanych śpiewaków. Byli to  Aleksandra Nowina-Chacińska i Remigiusz Łukomski. W zamyśle organizatorów było rozpoczęcie koncertu […]