Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów

“Bezpieczny i aktywny senior – działania na rzecz seniorów w województwie podlaskim” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki 28 czerwca 2017 roku.

Z inicjatywy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele gminnych rad seniorów, dziennych domów seniorów, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz jednostek samorządu terytorialnego, aby usłyszeć o działaniach na rzecz aktywizacji i bezpieczeństwa seniorów  w naszym województwie.

Czytaj więcej o Bezpieczeństwo i aktywność podlaskich seniorów