Okrągły stół „Co jest z nami seniorami w Białymstoku”

10 maja 2019 odbył się Okrągły Stół „Co jest z nami seniorami w Białymstoku” organizowany prze Stowarzyszenie Szukamy Polski i Podlaską Redakcję Seniora. W szerokim gronie – z udziałem władz Miasta i urzędników, przedstawicieli organizacji senioralnych i mieszkańców – rozmawialiśmy o rzeczywistości i przyszłości osób starszych w naszym mieście,  zastanawialiśmy się nad zakresem badań potrzeb seniorów, które będą podstawą do przygotowania programu/strategii na rzecz osób starszych w Białymstoku.

Koncert przed hejnałem

Pod koniec sierpnia 2017 roku białostoccy melomani mieli okazję obejrzeć ostatni występ z cyklu „Koncertów przed hejnałem”. Ideą odbywających się po raz 17. koncertów jest przybliżenie młodych i już uznanych artystów posiadających związek z Białymstokiem. Scenerią tego wydarzenia było piękne, zabytkowe miejsce – dziedziniec białostockiego ratusza.

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego -pomysł na wakacje w mieście

Jeżeli już wybierzecie się na uniwersytecki Kampus, aby zwiedzić Centrum Przyrodnicze,  koniecznie proszę  odwiedzić jeszcze jedną salę (wystawę czasową), w której mieści się Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego, Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Naprawdę warto.

Wystawa „Mosty” – pomysł na wakacje w mieście

Od 24. czerwca 2017 r. w Galerii Sleńdzińskich, przy ul. Wiktorii 5, możemy oglądać wystawę „Mosty”  poświęconą  Helenie Bohle-Szackiej, znanej projektantce mody, dziennikarce, graficzce, od 1969 r. mieszkającej w Berlinie Zachodnim. Była pierwszą polską projektantką, która swoje  kolekcje pokazała za żelazną kurtyną.