Forum Tkactwa Ludowego i otwarcie szlaku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku od maja bieżącego roku realizuje projekt, który ma na celu promowanie bogactwa tradycji tkackich wśród osób dorosłych i młodzieży.    Tkactwo – to zanikające dziedzictwo. Co zrobić, by zachować dawne tradycje i umiejętności? Jak zachęcić młodzież, by uznała dawne wzory i rzemiosło za modne i atrakcyjne? W gminach skupiających największą liczbę […]