Rok Moniuszkowski

Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, rok 2019 ustanowiony został Rokiem Stanisława Moniuszki. Opera i Filharmonia Podlaska włącza się w rocznicowe obchody cyklem wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, popularyzujących twórczość kompozytora, które rozpoczną się 4 maja br. koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, z repertuarem pieśni i opracowań scenicznych tańców do muzyki Stanisława Moniuszki.     […]