60+Kultura

Kampania „60+Kultura” jest skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania.

Ikony Nowosielskiego w Supraślu – pomysł na wakacje w mieście

Wakacje w mieście mogą być ciekawe. Wystarczy pojechać na małą wycieczkę, aby spotkać się z wielką sztuką. Do 14 października 2017 r. możemy oglądać w Muzeum Ikon w Supraślu,  ikony namalowane przez prof. Jerzego Nowosielskiego. Zostały one wypożyczone z parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.