17.09. Pamiętamy

1 i 17 września 1939 roku to daty wyznaczające początek XX-wiecznej gehenny Polaków. Dokładnie 80 lat temu dwa zbrodnicze totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki, rozpoczęły swoją ekspansję, zmierzając ostatecznie do zagarnięcia całego świata. Polska stała się pierwszą ofiarą ich zbrodniczych, militarnych planów….

Wiktoria Wielkopolan 1918-1919 roku

Powstanie Wielkopolskie trwało 52 dni (od 27 grudnia 1918 do 16 lutego 1919 r.). W pierwszej połowie stycznia wydano 20 000 karabinów i 1 900 000 sztuk amunicji. W lutym armia liczyła 32 000 żołnierzy. 64 Wielkopolan zostało odznaczonych Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Poległo 2 289 Wielkopolan.

Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru na podstawie albumu „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej” czynna od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.Muzeum w Bielsku Podlaskim zaprasza w czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 na promocję albumu „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej” oraz na prelekcję „Deportacje 1940-1941”.

Pamięć Sybiru  

Syberia na ogół kojarzy się z dziewiczo rozległym,  wschodnim regionem Rosji. Dla wielu jednak mieszkańców województwa podlaskiego, teren ten utożsamia się z Sybirem. W latach 1940 – 1956 co piąty mieszkaniec Białegostoku i Podlasia  został wywieziony na Syberię, bądź do Kazachstanu.  Aby uczcić pamięć zesłańców,  w naszym mieście zostało utworzone Muzeum Pamięci Sybiru.