80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Już trzy pokolenia Polaków nie doświadczyło tragizmu wojny. Najmłodsi słyszą o niej na lekcjach historii, oglądają na filmach. Wymiera pokolenie, które przeżyło wojnę. Jednak wspomnienia przekazane przez dziadków wciąż w nas żyją.Pamiętamy i dlatego co roku odbywają się obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz obrony naszego miasta we wrześniu 1939 r.