Gala wolontariatu

Praca, wykonywana za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna i warta szczególnego docenienia. W celu okazania szacunku dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Czy jesteśmy tolerancyjni? Rozważania na Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji (International Day of Tolerance), który proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych  w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej, podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto „Deklarację zasad tolerancji”.