Aktywizacja i edukacja osób starszych w Holandii, Portugalii i Bułgarii

III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych miało w tym roku wymiar międzynarodowy. Brali w nim udział zaproszeni goście z Holandii, Portugalii
i Bułgarii. Przedstawili  swoje projekty realizowane na rzecz osób  starszych.

Film o redakcjach seniora w 6 powiatach – TvS

Przedstawiamy film prezentowany 9.11.2017 r. podczas III Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych „Seniorzy w działaniu”  w Urzędzie Marszałkowskim. Organizatorami Forum były: Fundacja SocLab, Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.