W  drodze do miejsca urodzenia – wiersz Mieczysława Borysa

W  DRODZE  DO  MIEJSCA  URODZENIA W drodze do miejsca urodzenia I do umiłowania wiecznego – Podążam, aby doznać natchnienia I wyzbyć się z duchowej pokuty cierpiącego. Przemijając krajobraz piękny, jak w bajce, Aż z wrażenia drgawek dostaję. Czy ktoś z Was kiedy pytanie zadaje, Ileż to urody w tym stworzeniu Boskiej Trójcy? Wzgórki, pagórki przemijam, […]