Świadczenie honorowe dla stulatków

Senior, który ukończy 100 lat dostaje świadczenie dożywotnie, wypłacane co miesiąc, w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Zmienia się ona zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku. Obecnie wynosi – 4.003,88 zł brutto.

Dyżur podatkowy w ZUS w Białymstoku

We wtorek, 27 marca 2018  w godzinach 12.00 -14.00 w Sali Obsługi Klienta przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, w budynku B, pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżur podatkowy. Podczas tego dyżuru będzie można wypełnić i przesłać PIT za 2017 do Urzędu Skarbowego, drogą elektroniczną. Chcąc skorzystać z tej usługi, należy wcześniej przygotować: numer PESEL […]