Zapisy na Uniwersytet Zdrowego Seniora

To już siódma edycja projektu, cieszącego się wielką popularnością wśród białostockich seniorów. Zajęcia na Uniwersytecie Zdrowego Seniora (UZS) odbywają się dwa razy w miesiącu, są bezpłatne.

Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku informuje, że zapisy na UZS w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną się 4 września 2019 (w środę), od godz. 8.00 w Sekretariacie Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7A, pokój 111, (I piętro), u koordynatora projektu, dr hab. Mateusza Cybulskiego.

Obowiązujący limit przyjęć wynosi 50 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

                             (foto: UM Białystok, Marcin Jóźwiak)

Celem projektu jest: propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie stosowania leków i suplementów diety, a także przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych.

W ramach zajęć, prowadzonych przez pracowników i studentów UMB, można m.in. nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, podstawowych zasad higieny emisji głosu, profilaktyki chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia.

Podczas pięciu poprzednich edycji projektu absolwentami zostało 290 mieszkańców Białegostoku i okolicznych miejscowości. Najstarszy student miał 91 lat.

(źródło: UM w Białymstoku)

Maria Beręsewicz
Podlaska  Redakcja Seniora Białystok

 

Post Author: Redakcja Białystok