W Centrum im. Ludwika Zamenhofa, przy ul. Warszawskiej 19 – do 31 lipca można oglądać wystawę poświęconą setnej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

W materiałach promujących wystawę, czytamy: „ Pierwsze zastępy i drużyny skautowe zaczęły powstawać już w 1910 r. W zaborze austriackim legalnie, w pozostałych w konspiracji. Zaproponowany przez gen. Roberta Baden-Powella nowy system wychowawczy postrzegany był jako dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowały się przede wszystkim organizacje niepodległościowe, m. in. „Zarzewie” i „Sokół”. Przy lwowskim „Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 1911 r.
Podczas I wojny światowej działalność skautowa uległa zmianie ze względu na zmobilizowanie części instruktorów i skautów do armii zaborczych oraz wstępowanie skautów do Legionów Polskich. Grupy harcerek i harcerzy podejmowały służby pomocnicze dla Legionów oraz organizowały pomoc dla ofiar wojny, sierot, uciekinierów.

1 listopada1916r. w Warszawie odbył się zjazd zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie organizacje harcerskie działające w byłym zaborze rosyjskim. W jego wyniku powstała nowa organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął krzyż harcerski i lilijkę. Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 listopada 1918r. w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków skautowych. Postanowiono na nim utworzyć wspólną dla wszystkich organizację – Związek Harcerstwa Polskiego. Dlatego organizacja ta swoje 100-lecie obchodzi razem z Rzeczpospolitą Polską.
Harcerstwo pełniło ważną rolę w wielu trudnych momentach historii Polski i Białegostoku. Cały czas – oficjalnie lub nie – uczyło ideałów i wartości patriotycznych”.
Wystawa dokumentów, fotografii i wspomnień pokazuje historię Białostockiej Chorągwi ZHP od jej powstania w 1912 roku, poprzez odzyskanie niepodległości przez Polskę, II wojnę światową oraz okres PRL.
Na wystawie zostały zaprezentowane zbiory:
Izby Historii Harcerstwa Białostockiego Komendy Chorągwi ZHP Białystok
Muzeum Szkolnego VI LO w Białymstoku
Mediateki CLZ – multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu
Koniecznie trzeba obejrzeć tę ciekawą wystawę, która jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-17:00.
Jednocześnie informuję, że Muzeum Wojska również planuje zorganizowanie wystawy fotograficznej poświęconej 100-leciu ZHP, dlatego serdecznie zaprasza wszystkich byłych i obecnych harcerzy oraz innych chętnych, do współtworzenia pamiątkowej wystawy fotograficznej.
Osoby posiadające zdjęcia z czasów harcerskich, które zechcą je udostępnić, Muzeum zaprasza do swojej siedziby, przy ul. Kilińskiego 7.
Zebrana kolekcja zostanie opublikowana w formie wielkoformatowej wystawy plenerowej we wrześniu br. na Rynku Kościuszki.
Wszystkie zdjęcia po ich zeskanowaniu i opracowaniu, zostaną zwrócone właścicielom. Prace będą wykonywane bezpłatnie. Zbiórka zdjęć potrwa do 31 lipca br. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej Muzeum Wojska : mwb.com.pl
Na pewno będzie to świetna okazja do odświeżenia wspomnień z młodości i pokazania tego kawałka historii naszym dzieciom i wnukom.

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok