7.03.2018 ‘ w Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „100 – lecie Kobiet”.

Kobiety, inicjatorki tej akcji, przypomniały, że w tym roku przypada 100 rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest również niezwykle istotna dla kobiet. W naszym państwie, jako jednym z pierwszych w Europie, kobiety uzyskały prawa publiczne. Od 1918 roku mogły brać udział w wyborach i startować na stanowiska publiczne. Zaczęły oficjalnie funkcjonować w sferze publicznej. Jest to dobry czas, by mówić również o sytuacji kobiet we współczesnej Polsce.


Inicjatywa obchodów „100-lecia Kobiet” powstała oddolnie. Tworzą ją kobiety z różnych środowisk: akademickich, pozarządowych i biznesowych. Chcą do końca roku w przestrzeni województwa podlaskiego w wyraźny sposób włączać do debaty publicznej różne tematy i działania związane z kobietami.

.Jedna z organizatorek, prezeska Fundacji SocLab, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, powiedziała, że 100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom jest bardzo ważną rocznicą. „Gdyby nie kobiety 100 lat temu, ale też wcześniejsza walka sufrażystek i ruchów kobiecych o te prawa, to nie byłoby nas dzisiaj w takiej roli, w jakiej jesteśmy.Bardzo byśmy chciały, aby ten rok, oprócz wydźwięku patriotycznego, związanego z odzyskaniem niepodległości, był widoczny jako Rok Kobiet, w którym mówi się o prawach kobiet, o ich możliwościach i udziale w życiu publicznym. Bardzo ważne jest mówienie o międzypokoleniowej solidarności kobiet i udział w tym projekcie kobiet w różnym wieku”.

W grupie inicjatorek są kobiety związane ze środowiskiem biznesowym, akademickim, samorządowym i organizacji pozarządowych.

W ramach tej oddolnej akcji przez cały 2018 r. będą odbywały się debaty publiczne o prawach kobiet, o ich udziale w życiu publicznym, a także liczne spotkania, warsztaty i konkursy.

Pierwszym wydarzeniem w ramach „100-lecia Kobiet”, które ruszyło już 8 marca jest „Śniadanie z wizytówką”, w hotelu „Silver”. Małgorzata Wenclik mówiła, że będą to cykliczne spotkania kobiet z różnych branż. Każde z nich, będzie poświęcone innemu tematowi; pierwsze – zdrowiu kobiet. Będą tam wykłady poświęcone profilaktyce nowotworów oraz zaproszenia na bezpłatne badania w zakresie cytologii, usg.

W planach są także organizowane pokazy mody oraz spotkania, na których fachowcy doradzą kobietom jak powinny się ubierać, aby podkreślić swoją urodę.

Przewidziane są także warsztaty, które pomogą kobietom w wydobyciu ich największych potencjałów, przedsiębiorczości i budowania własnej marki. Odbędzie się też konkurs dla młodych kobiet szukających swojej drogi zawodowej, w ramach którego dostaną wsparcie mentorskie.

Bożena Bednarek ze stowarzyszenia „Szukamy Polski” i redakcji „Podlaski Senior”, mówiła jak bardzo ważny jest udział w tym projekcie kobiet 60+ i ich punkt widzenia. Zapowiedziała ogłoszenie konkursu na wiersz lub opowiadanie pt. „Polka niepodległa” w ramach konkursu „Srebro nie złoto”. A także stworzenie kawiarenki literackiej, w której będą odbywały się spotkania poświęcone znanym poetkom i pisarkom polskim.

Wszystkie przedstawione pomysły będą wspierane przez jednostki samorządowe województwa i miasta Białystok. Instytucje kultury będą brały udział we wszystkich debatach i inicjatywach podejmowanych przez organizatorki projektu.

Lista wydarzeń nie jest zamknięta. Organizatorki czekają na pomysły innych osób i grup. Sztop-Rutkowska mówiła, że oferują wsparcie merytoryczne i rzeczowe, ale to zgłaszający jest odpowiedzialny za organizację danego wydarzenia.

Do projektu tego zamierzają przystąpić także inne miasta województwa podlaskiego m.in.: Suwałki, Łomża, Siemiatycze.

Rok 2018 Sejm RP ustanowił Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Maria Beręsewicz|
Podlaska Redakcja Seniora Białystok