14 kwietnia 1917 r. zmarł Ludwik Łazarz Zamenhof twórca międzynarodowego języka – esperanto. Białostoccy esperantyści tradycyjnie uczczą pamięć obywatela świata, który rozsławił Polskę i miejsce swego urodzenia Białystok. 

 fot. Stenia Romanowicz – maseczka

Obchody rocznicowe rozpoczęły się wieczorem 13 kwietnia zapaleniem świateł ułożonych w kształcie gwiazdy* przy pomniku L. Zamenhofa na skwerze u zbiegu ul. I. Malmeda i I. Białówny.

14 kwietnia 2021 r., o godz. 14,00 pod pomnikiem złożone zostaną kwiaty ufundowane przez Białostockie Towarzystwo Esperantystów, Białostocki Ośrodek Kultury, Książnicę Podlaską, władze miasta.

Utwór „Il Silenzio”/„Cisza” skomponowany przez Nini’ego Rosso i Willy’ego Brezzę odegra na trąbce Bogdan Kostecki.

Z uwagi na pandemię i ograniczenia m. in. gromadzenia się, tegoroczne uroczystości będą skromniejsze. Nie będzie dzieci z przedszkola, które uczyły się esperanta, a swoim śpiewem uświetniały uroczystości, ani młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Czy przyjdą mieszkańcy miasta, zwykle obdarowywani przez esperantystów żonkilami, których naręcza od kilku lat dostarczał pan Janusz Koronkiewicz, a ostatnio jego syn Wojciech Koronkiewicz? 

Białostoczanie pamiętają.

* Zielona, pięcioramienna gwiazda jest symbolem esperanta. Zieleń symbolizuje nadzieję, a pięć ramion, pięć (wg tradycyjnej rachuby) kontynentów. Jest na esperanckiej fladze. Często umieszczana jest na różnych gadżetach, naklejkach, a także – biżuterii.

 

Stenia Romanowicz
Podlaska Redakcja Seniora