Jednorazowe świadczenie pieniężne, zwane „13.emeryturą”, wypłacone będzie z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Jego wysokość wynosi 1100,00 zł brutto.

Zostanie wypłacone razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia.

Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto) to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą, zatem pierwsze „trzynastki” zostały wypłacone już 30 kwietnia.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnionym do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Wypłacone zostanie tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo wymienionych wyżej świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Nie otrzymają go osoby, które na ten dzień miały zawieszone prawo do świadczenia, np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami, by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie nie będą podlegały zajęciom komorniczym” – poinformowała Anna Ilukiewicz rzecznik prasowy ZUS woj. warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o jednorazowym świadczeniu uzyskać można w każdej placówce ZUS oraz stronie internetowej www.zus.pl .

Źródło: Informacja prasowa ZUS

Foto: Google

 

Maria Beręsewicz

Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok