Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 25 sierpnia bieżącego roku będzie wypłacana 14. emerytura. Dodatkowe świadczenie pieniężne zwolnione jest od podatku dochodowego.

Czternasta emerytura „na rękę” wyniesie 1217,98 zł. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu razem z emeryturą. Emeryci nie muszą składać żadnego wniosku.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, „czternastka” zostanie wypłacona tym osobom, których emerytura nie przekracza kwoty 2,9 tysięcy złotych brutto. Świadczenie w pełnej kwocie 1217,98 zł otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób otrzymujących emeryturę między 2900 zł a 4188,44 zł brutto, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 14. emerytura zostanie pomniejszona o różnicę między wypłaconą emeryturą a kwotą ujętą w ustawie. Osoby, które otrzymują 4188,44 zł lub więcej, w ogóle nie otrzymają „czternastki”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego „Czternastą emeryturę dostaną osoby, które na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama 4+.  Czternastki nie dostaną osoby, które na 25 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków). W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne  zostanie przekazane z chwilą wznowienia płatności świadczenia”.

Pierwsi seniorzy otrzymają z ZUS-u czternastą emeryturę już 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłat to: 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata „czternastek”  nastąpi we wrześniu.

W październiku „czternastka” będzie wypłacona osobom pobierającym świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc.

„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych.

W ubiegłym roku dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymało w sumie ponad 9 mln osób, w województwie podlaskim 200 tys. Łączna kwota wypłaconych czternastek w regionie wyniosła niemal ćwierć miliarda złotych, w kraju prawie 9 mld zł.

Źródło: Notatka prasowa ZUS z dnia 08.07.2022 r.
Fot: ZUS Oddział Białystok

Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok