Współpracować i korzystać z doświadczeń innych społeczników, jest zdecydowanie lepiej niż działać w pojedynkę. Przykładem takiej inicjatywy jest spotkanie, jakie odbyło się w Suwałkach 27 marca 2019 r.  Suwalska Rada Seniorów III Kadencji gościła z wizytą studyjną 14 członków Rady Seniorów z Supraśla na czele z Krzysztofem Wolframem- Przewodniczącym Rady.

Goście złożyli wizytę w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, gdzie zapoznali się  z prezentacją dokonań Suwalskiej Rady Seniorów  I i II Kadencji. Materiał przedstawiła Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Maria Lauryn- Przewodnicząca II Kadencji Suwalskiej Rady Seniorów.

Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z projektem pt. „Złota rączka”, który jest realizowany  dla seniorów 70+ przez Stowarzyszenie KOSTROMA – materiał przedstawił Karol Świerzbin – Prezes Stowarzyszenia.Następnie delegacja z Supraśla zapoznała się z działalnością Dziennego Domu Pobytu oraz funkcjonowaniem Klubu Seniora Chopina 6a, prowadzonego od 3 lat przez młodych animatorów Stowarzyszenia  ” Nie Po Drodze”.

Ciekawym doświadczeniem było również spotkanie w Klubie Seniora przy ul. Ciesielskiej 15 ( klub działa przy UTW w Suwałkach od lutego 2019r. Zajęcia prowadzą seniorzy – wolontariusze. Wizyta zakończyła się pysznym obiadem w Restauracji „Na Starówce”.

Podsumowano wrażenia. Suwalska Rada podzieliła się swoimi 4 -letnimi doświadczeniami. Goście z Supraśla zapowiedzieli zaproszenie na rewizytę. Takie spotkania Rad w województwie podlaskim są bezcennym działaniem w celu poznania się seniorów w regionie oraz wymianą porad i doświadczeń.

Gdzie się teraz zobaczymy? Tam, gdzie nas zaproszą.  Suwalska Rada jest otwarta na współpracę. Pamiętajmy też o 29 kwietnia – Dniu Solidarności Pokoleniowej.

(foto: Teres Wysocka-Kluczny)

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki