Grupa uczestników warsztatów przyjechała do Białegostoku, aby poznać metody pracy wykorzystywane przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w pracy z Podlaską Redakcją Seniora. Zagadnienia komunikacji włączającej – to podstawa projektu COMmunication INcusion (COM-IN) realizowanego z Programu ERASMUS + z partnerami z Francji, Hiszpanii, Słowenii i Słowacji.

Warsztaty w Polsce rozpoczęły się 2 listopada 2021 i trwać będą do 6 listopada. Pierwszego dnia poznaliśmy się, zaprezentowaliśmy wizytówki naszych krajów i organizacji a także pokazaliśmy nasze zainteresowania i mocne strony.

Kilkunastu uczestników warsztatów siedzi wokół dużego stołu

Dla organizatorów najważniejsze jest rozpoznanie potrzeb uczestników warsztatów, dlatego poprosiliśmy o spisanie tego, czego oczekują podczas szkolenia.

Dominują trzy grupy zagadnień, na które zwrócimy największą uwagę

  1. Myślenie krytyczne – jak zmusić seniorów do tego, jak wzbudzić krytycyzm do informacji przekazywanych z różnych.
  2. Praca w zespole – jak inspirować
  3. Pisanie – struktura tekstu, dobór słów, ćwiczenia językowe

Warsztaty (w języku angielskim) prowadzą Jan Oniszczuk, Jolanta Wołągiewicz i Bożena Bednarek.
Oto ramowy program zajęć.

\