Prezydent Miasta Białegostoku ustalił zarządzeniem Nr 940/21 z dnia 26.11.2021 skład osobowy Białostockiej Rady Seniorów. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 8 grudnia i tym samym  Białostocka Rada Seniorów rozpocznie swoją działalność.

Mamy więc już 16 rad seniorów na Podlasiu, w tym w stolicy województwa, na co czekali starsi mieszkańcy Białegostoku.
W skład Białostockiej Rady Seniorów wejdą zarówno przedstawiciele osób starszych jak też organizacji działających na rzecz seniorów w mieście w równej liczbie po siedem osób. Są to:

 1. Anchimowicz Anna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych —Stowarzyszenie Szukamy Polski;
 2. Barszczewski Józef — przedstawiciel osób starszych;
 3. Bednarek Bożena — przedstawiciel osób starszych;
 4. Jachimczuk Krystyna — przedstawiciel osób starszych;
 5. Koleśnik Danuta — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych  – Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział Białystok;
 6. Łotowska Katarzyna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych;
 7. Młyńczyk Wanda — przedstawiciel osób starszych;
 8. Nasierowska Grażyna Izabella — przedstawiciel osób starszych;
 9. Różycki Michał Ryszard — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Stowarzyszenie Polska 2050;
 10. Sawicka Bogusława — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Stowarzyszenie „Dobrze być razem”;
 11. Skorko Anna — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Fundacja DOM;
 12. Szwed Wiesława — przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych — Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA;
 13. Zwierz Zbigniew Wojciech — przedstawiciel osób starszych;
 14. Zybajło Bogusław — przedstawiciel osób starszych.

Życzymy członkom Białostockiej Rady Seniorów owocnej współpracy z samorządem dla dobra mieszkańców, cennych inicjatyw, skutecznych konsultacji i sukcesów w działaniu, a Radnym satysfakcji z dokonań Rady.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku – kliknij

fot. pixabay.com

Jolanta Wołągiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok