Kilkaset osób przeszło dziś (9 maja) przez centrum Białegostoku w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie jest organizowane po to, by zwrócić uwagę na problemy, jakim niepełnosprawni i ich rodziny muszą stawiać czoło każdego dnia. Oprócz bohaterów marszu szli ich bliscy, przyjaciele, opiekunowie. Tak, jak każdego roku, towarzyszyli im przedstawiciele Urzędu Miejskiego i władz Białegostoku.

marsz osób niepełnosprawnych

Przy ul. Lipowej gromadzili się od godz. 9.30. Organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące ośrodki opieki i terapii dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych przyprowadziły swoich podopiecznych. Przyszli uczniowie szkół specjalnych i rodzice ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. XXI Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych wyruszył o godz. 10.00. Wszyscy przeszli przez Rynek Kościuszki pod Ratusz. Organizatorem dorocznego marszu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”. Finansowo wspiera to wydarzenie Miasto Białystok.

Po marszu na placu przed Ratuszem rozpoczął się festyn integracyjny. Na przybyłych czekało wiele atrakcji, m.in. występy muzyczne, taneczne, gry oraz zabawy integracyjne. Nie zabrakło stoisk prezentujących dorobek osób niepełnosprawnych. Były też stoiska informacyjno-promocyjne szkół, instytucji, organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych.

źródło i fot.: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok