Uniwersytet Trzeciego Wieku, pierwszy i najstarszy na Podlasiu uniwersytet seniorów, świętował 25-lecie swojego powstania. Ponad 600 słuchaczy, kilkadziesiąt sekcji,wspaniali wykładowcy i wiele dobrej energii.

Powstał w 1994 r. z inicjatywy prof. dr hab. Wojciecha Pędicha i prof. dr hab.Władysława Serczyka, przy współpracy wyższych uczelni Białegostoku i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

UTW jest stowarzyszeniem aktywnych seniorów. Działalność prowadzona jest społecznie.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć fakultatywnych, zajęć w sekcjach i zespołach zainteresowań. Łącznie jest ich aż 41. Słuchacze spełniają swoje marzenia, rozwijają zainteresowania i pasje. A przede wszystkim, nareszcie wszystko mogą, a nic nie muszą.

Uniwersytet jest jedyną uczelnią, w której można studiować dożywotnio. Pozostanie na kolejny rok, przyjmowane jest z aprobatą.

Co roku powstają nowe sekcje, które wynikają z potrzeb i zainteresowań słuchaczy, a także zmian zachodzących w stylu życia i otaczającej rzeczywistości, postępu naukowo-technicznego, powszechnej cyfryzacji -– czytamy w materiałach podsumowujących ćwierć wieku działalności.

Obchody 25-lecia powstania UTW, rozpoczęły się 8 maja br. w auli Politechniki Białostockiej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele białostockich uczelni i instytucji współpracujących oraz słuchacze UTW.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Maria Szulga – Prezes UTW. Obejrzeliśmy multiprojekcję dokonań uniwersytetu w 25 -leciu. Wyróżniającym się słuchaczom UTW zostały wręczone medale, dyplomy i podziękowania.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, którzy z wielkim uznaniem odnosili się do zaprezentowanych dokonań i z nutką zazdrości patrzyli na aktywnych, uśmiechniętych seniorów. Historia 25 lat Uniwersytetu, to powód do wielkiej radości i dumy – podkreślali, życząc dalszych sukcesów, innowacyjnych pomysłów, wytrwałości i dobrej kondycji.

Wykład pt. „Seniorzy w XXI wieku wygłosił prof. dr hab. Jerzy Halicki.

W części artystycznej wystąpiły zespoły wokalne i taneczne UTW: „Podlaskie Korale”, Sare Roma”, „O uśmiech Seniora”.

 

Wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta gala, na której Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolaski wręczył odznaczenia i podziękowania założycielom UTW w Białymstoku oraz przedstawicielom instytucji współpracujących, m. in. z Uniwersytetu w Białymstoku, z Politechniki Białostockiej, z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, z Książnicy Podlaskiej, z Muzeum Wojska, z Muzeum Podlaskiego, z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, z Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Maria Szulga – Prezes UTW oraz Tadeusz Truskolaski- Prezydent Miasta Białegostoku.

Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” i Chór UTW „Astra”.

Na zakończenie nie zabrakło dużego urodzinowego tortu, uroczyście pokrojonego przez Marię Szulgę.

Redakcja „Podlaskiego Seniora” także uczestniczyła w tej uroczystości, składając gratulacje i serdeczne życzenia. tej wspaniałej organizacji aktywizującej seniorów.

 

Maria Beręsewicz

Redakcja Podlaskiego Seniora