Przyznawanie i wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ jest możliwe dzięki tzw. specustawie. 

 

5 banknotów o nominale 100 zł ułożonych w wachlarz_fot.pixabay.com

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wypłaty świadczenia 500+ dla obywateli Ukrainy rozpoczną się w maju tego roku. Otrzymają je uchodźcy z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”.

Świadczenie wynoszące 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. Aktualnie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do ZUS na dwa okresy wypłat 500 plus. Bieżący, czyli ten, który kończy się w maju tego roku, oraz na przyszły okres wypłat od czerwca do końca maja 2023 roku. Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce.

Specjalny wniosek o 500+ można złożyć tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą złożyć wniosek Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pomocą pracowników tych placówek.

O świadczenia mogą ubiegać się tylko osoby, które: 

  • przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym br. w wyniku wojny, 
  • uzyskały numer PESEL UKR,
  •  założyły w Polsce rachunek bankowy, 
  • mają polski numer telefonu,
  • posiadają orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
  • posiadają dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja

Do złożenia wniosków o 500 plus niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS. 

Do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim wpłynęło ponad 6 tys. wniosków o 500 plus na blisko 10 tys. dzieci z Ukrainy. W całym kraju uchodźcy z Ukrainy złożyli prawie 318 tys. wniosków dotyczących około 487 tys. dzieci.

Specustawa umożliwia uchodźcom z Ukrainy uzyskanie także innego wsparcia socjalnego dla rodziców i opiekunów tj. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz  dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.

Źródło: Informacja Prasowa ZUS Oddział Białystok z 20 kwietnia 2022 r.

Foto: ZUS

zredagowała: Anna Anchimowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok

.