Tematem tegorocznego Kongresu jest „Dialog między religiami”. Kongres ma pokazać bogactwo kulturowe i religijne Podlasia.

Kongresy organizowane są co roku w innym kraju przy wsparciu lokalnych organizacji esperantystów. Celem kongresów jest potwierdzenie, że chrześcijanie mogą się jednać poprzez wspólne modlitwy i rozważanie Pisma Świętego dzięki językowi esperanto.

Uczestnicy z ponad 20 krajów Europy, zwiedzając Białystok, Tykocin, Supraśl, Wasilków i Kruszyniany, odkrywać będą historię i piękno tych miejscowości oraz zapoznawać się z bogactwem tradycji religijnych historycznego i współczesnego Podlasia, spotykając się z katolikami, prawosławnymi, ewangelikami, baptystami, a także poznając związki wyznawców judaizmu i islamu z regionem.

Program Kongresu jest wyjątkowo bogaty, poza licznymi prelekcjami w języku esperanto i w języku polskim, projekcjami filmów, zwiedzaniem miast Podlasia nie zabraknie też spotkań z burmistrzami odwiedzanych miast – Supraśla, Wasilkowa, Tykocina.

6 sierpnia 2023 o godz. 14.00 po uroczystym otwarciu Kongresu uczestnicy przejdą do Białostockiego Ośrodka Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, aby zwiedzić stałą wystawę „Białystok młodego Zamenhofa”, zapoznać się z pierwszą w świecie publiczną biblioteką „Esperanto-Libraro” – Filia nr 14 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego oraz wysłuchać prelekcji Dariusza Szady-Borzyszkowskiego „Białystok w sercu każdego Żyda na świecie”. Prelekcja głoszona w języku polskim będzie tłumaczona na esperanto.

Organizatorem jest Fundacja im. Ludwika Zamenhofa, Białostockie Towarzystwo Esperantystów oraz KELI – Kristana Esperantista Ligo Internacia.

5-12 sierpnia 2023
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, ul. Warszawska 46, i inne lokalizacje w Białymstoku i regionie szczegółowe informacje o programieopłatach i zapisach można znaleźć na stronie internetowej Białostockiego Towarzystwa Esperantystów
Współorganizatorami Kongresu są m.in. Urząd Miasta Białystok, Marszałek Województwa Podlaskiego, Urzędy Gminy w Supraślu, Wasilkowie i Tykocinie, Muzeum Podlaskie, Białostocki Ośrodek Kultury i Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu.
Honorowym Patronat nad Kongresem objęli: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski.

Źródło: Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Fot. poxabay.com

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok