26 listopada 2018 roku ruszyła kolejna edycja programu “Senior+”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym.

Już od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni “Senior+” na lata 2015 – 2020 (wcześniej występujący pod nazwą Senior WIGOR). Jest on skierowany do samorządów terytorialnych, celem zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Jest to możliwe poprzez rozbudowę sieci ośrodków wsparcia, jakimi są Kluby Seniorów i Dziennych Domów “Senior+”

Samorządy terytorialne szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji, które przeznaczą na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie takiej placówki i jej wyposażenie (do 300 tysięcy złotych), lub zapewnienie wsparcia finansowego dla już istniejącej (do 150 tysięcy złotych).W tym roku na realizację tego zadania rząd przeznaczył 80 milionów złotych. Taka sama kwota do przekazania samorządom przeznaczono w budżecie państwa na 2019 rok.

Na koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 240 Dziennych Domów i Klubów “Senior+”, które skupiały 6,2 tysięcy seniorów. W województwie podlaskim działają 4 Dzienne Domy i 15 Klubów Seniora “Senior+”.

Adresatami tego programu są nieaktywni zawodowo osoby powyżej 60 roku życia a on sam odpowiada na stale rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność w tego typu placówkach.

Co to jest placówka “Senior+”? Jest to połączenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu, gabinetu rehabilitacyjnego, biblioteki. Placówki, które uczestniczą w tym programie, muszą zapewnić osobom starszym usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, aktywność ruchową. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w różnych uroczystościach i imprezach wielopokoleniowych aktywizują społeczność seniorów.

Coraz więcej samorządów w województwie podlaskim interesuje się programem “Senior+” i bierze udział w otwartym konkursie ofert. W ubiegłorocznej edycji wśród wygranych znalazły się samorządy Łomży, Hajnówki, Czyżewa, Grodziska, Siemiatycz, Sejn, Łap, Piątnicy, Nowogrodu, Narewki, Rajgrodu i Suwałk.

W gronie wygranych nie było stolicy Podlasia. Ubiegłoroczna edycja konkursu nie wzbudziła zainteresowania białostockiego samorządu. Wprawdzie kilka lat temu Białystok wystąpił o dotację z tego programu i otrzymał 250 tysięcy złotych ale miasto nie zdecydowało się na wykorzystanie tych środków. Czy Białystok wystartuje w tegorocznej edycji programu?

I Kluby Seniora i Dzienne Domy “Senior+” potrzebne są białostockim seniorom, szczególnie na nowych osiedlach. Być może, Białostocka Rada Seniorów, która jest ciałem doradczym prezydenta, w tym roku zdoła przekonać białostocki ratusz do potrzeby utworzenia takich placówek w naszym mieście i Białystok wystartuje w obecnej edycji konkursu. Do 4 stycznia można składać wnioski. Czas ucieka. Pozostały jeszcze dwie szanse – na 2019 i 2020 rok. Szkoda byłoby ich nie wykorzystać.

A może nowo wybrane władze Białegostoku, stosownie do przedwyborczych deklaracji pomocy seniorom, tym razem dostrzegą potrzebę utworzenia takich placówek dla seniorów.

Seniorów w Białymstoku przybywa. Nie pozwólmy, aby pozostali w czterech ścianach własnych mieszkań i ulegali powolnemu wykluczeniu społecznemu.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok