Warsztaty komunikacji społecznej i dyskusja nad “Programem na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020” –  to tylko niektóre punkty posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

23 stycznia 2018 r. po raz pierwszy w tym roku obradowała Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Ważnym i dominującym punktem spotkania były warsztaty z komunikacji społecznej pn.: “Komunikacja – rady dla Rady”. Poprowadziła je Bożena Bednarek  ze Stowarzyszenia Szukamy Polski i redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl. Podkreślała, że aby rada mówiła jednym głosem i była skuteczna w swoim działaniu,  powinna stanowić zgrany i dobrze znający się zespół z liderem na czele.

Wzajemne poznanie członków Rady i ich role w środowiskach, które reprezentują oraz określenie dziedzin, którymi chcą zajmować się w tym zespole, to pierwszy krok do osiągnięcia porozumienia a późniejszych sukcesów. Propozycje zagadnień do pracy rady  złożone przez radnych-seniorów w takich obszarach jak: zdrowie, opieka, aktywność społeczna partycypacja, aktywność fizyczna i edukacja, komunikacja –  pokazały jak wiele jest do zrobienia, aby podlaskim seniorom żyło się lepiej.

Maria Jolanta Lauryn – przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów i sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego podkreśliła, że działania  rady powinne opierać się na “Programie na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020” – przygotowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. “To jest nasz katechizm” – dodała. Ten dokument został omówiony przez Monikę Jodłowską  z ROPS..

Rada jest społecznym ciałem doradczym i konsultacyjnym dla Marszałka Województwa Podlaskiego. Może współtworzyć kierunki regionalnej polityki senioralnej i jak zauważyła Bożena Tomaszewska wicedyrektor ROPS :”Musimy monitorować, aby polityka senioralna szła we właściwym kierunku”. Do kompetencji rady będzie należało opiniowanie projektów dokumentów i propozycji rozwiązań  skierowanych do osób starszych. Rada może wspierać rozwój i działania organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych w naszym województwie.

Do pełnego sukcesu w działaniach Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego potrzebne będzie zrozumienie i wsparcie jej działań przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

(foto: Bożena Bednarek i Krystyna Cylwik)

 

                                                                                           Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok