Wiosna jest doskonałym czasem na ogrodnicze „zawłaszczanie” przestrzeni: prywatnych działek i działeczek, skwerków, skrawków ziemi i rabat. Gmina Choroszcz namawia, by włączyć się też do zielonego zawłaszczania mienia publicznego – miejskich donic i klombów. Co więcej, nie tylko nie można tego zabraniać, ale szczytną akcję należy kontynuować!

Plakat Miejska Adopcja Ogrodnicza Choroszcz 2022

Na wspólne nasadzenia Gmina Choroszcz zaprasza w czwartek 7 kwietnia 2022 roku
o godz. 10.30, przy ul. H. Sienkiewicza 29 Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszcz.

Miejska adopcja ogrodnicza 2022 w Choroszczy– to już trzecia odsłona obywatelskiej inicjatywy, która wpisuje się w, znaną na całym świecie, społeczną miejską partyzantkę. Ta choroszczańska – została zainicjowana w 2020 roku przez pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i od razu zyskała dużą aprobatę mieszkańców. Swoich opiekunów znalazły rabaty w donicach na Placu Brodowicza, za Centrum Kultury czy w ogródku przy blokach na ul. J. Słowackiego. Mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie.

Idzie wiosna – wracamy więc z miejską ogrodniczą inicjatywą. I zachęcamy do niej wszystkich zielono-zakręconych entuzjastów!

Ludzie sadzą bratki

Pierwsze kroki w kierunku tegorocznych kolorowych nasadzeń już zostały poczynione. Choroszczańscy seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 wraz z uczniami SP Choroszcz, a także gośćmi z Ukrainy wspólnie zagospodarowali skwer przy magistracie: kolorowymi bratkami obsadzili puste miejsca, układając kwiaty w kolorach flagi Choroszczy z jednej strony, oraz flagi Ukrainy – z drugiej. Współpraca była wyśmienita, skwer jest przygotowany do wiosny i lata, a kolory na rabatach pozytywnie ożywiają przestrzeń.

Zdjęcie grupowe uczestników nasadzeń w Choroszczy

W czwartek 7 kwietnia z kolei, nasadzania w kolorach flagi Choroszczy zyskają kamienne donice usytuowane przy siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sieniewicza 29. Owymi „miejskimi” ogródkami zaopiekują się pracownicy M-GCKiS, a także choroszczańscy seniorzy oraz pracownicy miejskich instytucji. Mamy nadzieję, że rośliny przyjmą się i będą cieszyć wszystkich.

A tą wczesno-wiosenną inicjatywą chcemy zachęcić mieszkańców do dalszych działań: zapraszamy do opieki nad pozostałymi donicami miejskimi oraz fragmentami uśpionych jeszcze lub zaniedbanych ogródków, zieleńców, klombów, zarówno na terenie miasta (także spółdzielni mieszkaniowej), jak i gminy.

Dla przypomnienia – kilka zasad choroszczańskiej Miejskiej Adopcji Ogrodniczej:

  1. Znajdź donicę lub rabatę, do której Ci blisko i będziesz w stanie jej doglądać.
  2. Wyrwij z niej chwasty, a jeśli są tam żywe kwiaty – zostaw je.
  3. Jeśli jest taka potrzeba, uzupełnij donicę ziemią.
  4. Zasiej lub zasadź w niej kwiaty lub zioła, według uznania.
  5. Oznacz rabatę tabliczką wg własnego projektu lub pobranej z Centrum Kultury w Choroszczy.
  6. Podlewaj swoją rabatkę*
  7. Gdy już zaadoptujesz miejsce, zrób jego zdjęcie i wyślij na adres: kultura@choroszcz.pl z dopiskiem: „CHOROSZCZAŃSKA ADOPCJA OGRODNICZA 2022”
    * Proponujemy, by wychodząc z plastikowymi śmieciami, jedną z przeznaczonych do kubła na plastik butelkę napełnić wodą i opróżnić jej zawartość do swojej donicy przed wyrzuceniem PETa do śmieci.

Urząd Miejski w Choroszczy

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok