Na początku XXI wieku przy parafii Krzyża Świętego w Łomży powstało Centrum Katolickie im. Papieża Jana Pawła II. Pomysłodawcą tej inicjatywy był proboszcz ks. Andrzej Godlewski. Placówka ta cały czas tętni życiem prowadząc działalność formacyjną, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną.

Jest to miejsce spotkań nie tylko parafian, ale i mieszkańców Łomży. Odbywają się tu wystawy, koncerty, sympozja i warsztaty. Spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich i Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruch Światło – Życie. W tym miejscu ćwiczą chórzyści i schola dziecięca. Mieści się tu świetlica środowiskowa ,,Trójkąt Nadziei” , w której od wtorku do piątku dzieci mogą odrabiać lekcje i bawić się.

Jest też sala fitness i biblioteka z bogatym księgozbiorem. Odbywają się też cykliczne imprezy kulturalne jak Ogólnopolski konkurs ,,Radość spod kapelusza”, poświęcony Hance Bielickiej sławnej łomżyniance, koncerty i festiwale Drozdowo – Łomża oraz ferie zimowe i wakacje z ,,Panem Bogiem”.

Jest też coś dla starszych mieszkańców, którzy nie mają ochoty zamykać się w swoich mieszkaniach. Działa Akademia Aktywnego Seniora w ramach, której animatorka Ewa Gąsiorowska w każdy wtorek zagospodarowuje wolny czas seniorom. Oprócz spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie organizuje warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy wykonują ozdoby świąteczne, elementy dekoracyjne i biżuterie. Można też poprawić sprawność ruchową na ćwiczeniach gimnastycznych. W ramach integracji międzypokoleniowej odbywają się zajęcia ,,Mama, tata i ja”, w których uczestniczą dzieci z rodzicami, oraz babcie i dziadkowie z wnuczkami.

Zajęcia prowadzone są przez duchownych i osoby świeckie. Swoją siedzibę ma też grupa ratownicza ,,Nadzieja”. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dają ogromne możliwości zagospodarowywania wolnego czasu wszystkim grupom wiekowym naszego miasta.

 

                                               Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża