Czy senior może być rzecznikiem? Chcemy pomóc w pozyskaniu wiedzy i umiejętności bycia rzecznikiem i reprezentantem grupy seniorów w regionie. Jak podaje Słownik Języka Polskiego rzecznik to: „ten, kto występuje w obronie kogoś lub czegoś, kto popiera jakąś sprawę oraz ten, kto występuje w czyimś imieniu. Do 15 maja czekamy na zgłoszenia do Akademii Rzeczników.

Od kwietnia do grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski będzie realizowało projekt „Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany”. Do udziału w nim zapraszamy osoby po 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ASOS 2014-2020.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska Chcemy, aby uczestnicy projektu (bezpośredni i pośredni) poznali możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, stawali się za własne otoczenie odpowiedzialni i potrafili o tym właściwie i w różnych formach informować innych.

Projekt zakłada przygotowanie grupy 50 seniorów zaangażowanych w działanie w organizacjach społecznych (a przede wszystkim członków rad seniorów) do roli aktywnych rzeczników interesów swoich środowisk oraz twórców strategii komunikacyjnych swoich organizacji. Program warsztatów i szkoleń obejmuje między innymi wiedzę na temat „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Wiedza zostanie podana w taki sposób, aby mogła być podstawią działalności rzeczniczej. Poza tym uczestnicy przejdą szkolenie w zakresu wielu aspektów komunikacji: pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień oraz tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami. Wezmą też udział w badaniach ankietowych na temat potrzeb seniorów w miejscowościach, w których żyją i działają.

Aby wytłumaczyć podstawowe pojęcia i narzędzia związane z partycypacją a także poradzić jak tworzyć wypowiedzi i teksty, jak pisać i jak radzić sobie z prostymi problemami informatycznymi chcemy przygotować specjalny Poradnika Rzecznika Seniora, zawierający materiały z realizacji projektu, w szczególności opracowane wyniki badań ankietowych, najważniejsze dokumenty regionalne, praktyczne porady medialne, przykłady strategii komunikacyjnej itp. Poza tym przygotowane zostaną dwa wydania papierowej gazety z informacjami o projekcie oraz 6 krótkich filmów ilustrujących realizację projektu na przykładzie konkretnych miejscowości
i organizacji.

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach w 5 największych miejscowościach województwa (Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Sokółce), lecz uczestnicy rekrutowani będą także w kilku innych miastach: Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Michałowie, Kolnie i Łapach.

Seminarium Inauguracyjne będzie pierwszym spotkaniem uczestników i kadry projektu i odbędzie się 21.05.2018 r. w Białymstoku. Rozpoczniemy od integracji oraz czterech ważnych tematów:

  1. Seniorzy wpływają na zmiany, czy nie? – rola rzecznictwa i partycypacji
    w środowisku lokalnym
  2. Edukacja osób starszych – wybór narzędzi i programów edukacyjnych
  3. Informacja i komunikacja „Do Rzeczy” – potrzeby informowania i bycia poinformowanym, tworzenie „Forum Rzeczników” na: podlaskisenior.pl
  4. Badania społeczne – dlaczego i jak warto badać potrzeby seniorów?

Kolejność i daty szkoleń w poszczególnych miastach ustalone będą z uczestnikami.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 15.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.podlaskisenior.pl oraz zostanie przesłany mailowo do organizacji i instytucji senioralnych i działających na rzecz seniorów na terenie objętym projektem. Należy go odesłać na adres akademiarzecznikow@gmail.com

Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu Jolanta Wołągiewicz, tel. 604 627 744.

Pobierz formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.

 

 

 

Jolanta Wołągiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok