W roku ubiegłym z myślą o seniorach powstała Akademia Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Trzecia Misja Uczelni” i adresowany jest do osób 60+.

wykład na Akademii Trzeciego Wieku

Obserwujemy upowszechniający się model aktywnego i świadomego przeżywania wieku emerytalnego. Samorozwój człowieka może dokonywać się na każdym etapie jego życia. Dojrzałość jest doskonałym na to momentem. Akademia Trzeciego Wieku ma pomóc w aktywizacji i integracji ludzi starszych, wspierać ich w odkrywaniu pasji, rozwijaniu zainteresowań i doskonaleniu rozmaitych umiejętności” – mówi dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, koordynatorka projektu.

Zajęcia dla pierwszej grupy rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku i potrwają jeszcze 4 miesiące. Uczestniczy w niej 200 seniorów. Z początkiem 2020 ruszyła II edycja, którą rozpoczęło również około 200 osób.

Akademia Trzeciego Wieku proponuje bezpłatne wykłady i warsztaty. Prowadzą je profesorowie i doktoranci z UwB. Raz w miesiącu odbywają się koncerty. Zaplanowane są także wycieczki edukacyjne, których celem będzie lepsze poznanie kultury naszego regionu Pogranicza.

Uczestniczę w zajęciach ATW od ubiegłego roku. Mile zaskoczyła mnie różnorodność tematyki wykładów, np.: „Dlaczego kochamy amerykańskie kino”, „”Historia sztuki w trzech odsłonach”, „Komunikacja międzykulturowa w wymiarze historycznym”, „Jak obudzić kreatywność”, „Budowanie podstaw polskiej państwowości w XX wieku”, „Życie ucyfrowione – bezpieczeństwo i zagrożenia”, „Jak można pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki”, „Styl koncertujący w muzyce Antonio Vivaldiego”, „Rola motywacji w uczeniu się przez całe życie”.

Podobnie było z warsztatami na których, m. in.. uczyliśmy poprawnego robienia zdjęć i obsługi aparatu fotograficznego, poznawaliśmy ABC zdrowego stylu życia seniora, wykonywaliśmy ćwiczenia pobudzające naszą kreatywność twórczą, odkrywaliśmy metody treningu umysłu, układaliśmy rodzinne drzewo genealogiczne, rozwiązywaliśmy konflikty rodzinne, poznawaliśmy świat cyfrowy swoich wnuków.

Nawiązaliśmy sympatyczny kontakt z wykładowcami. Podziwiamy ich wiedzę, zaangażowanie i prowadzenie zajęć z nami. Są zawsze świetnie przygotowani, potrafią zainteresować przedstawianym tematem. Są taktowni i mają dużo cierpliwości.

Oni z kolei podziwiają nasze zaangażowanie i naszą aktywność, czerpią wiedzę z naszego doświadczenia zawodowego i osobistego. Często, szczególnie od młodszych wykładowców słyszymy, że wolą prowadzić zajęcia z nami, niż ze studentami dziennymi. Podobno jesteśmy bardziej otwarci i aktywni. A może kiedyś w ramach eksperymentu zrobić warsztaty międzypokoleniowe?

koncert na Akademii Trzeciego Wieku

Systematyczne spotkania na ATW pozwalają na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, tak bardzo nam potrzebnych. Pobudzają naszą aktywność kulturalną, poprzez uczestnictwo w koncertach i pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście. 

A przede wszystkim mobilizują do wyjścia z domu i uświadomienia sobie, że zamykanie się w czterech ścianach często sprzyja depresji i nasileniu się innych chorób. Dlatego często życzymy sobie – „żeby jak najdłużej chciało nam się chcieć”.

W roku ubiegły bardzo zaimponowała mi grupa seniorów z Łomży, którzy wynajętym autokarem przyjeżdżają na wykłady i koncerty do Białegostoku. Natomiast na warsztaty, odbywające się u nich na miejscu, dojeżdżają wykładowcy z UwB. Jest to grupa seniorów zrzeszona w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych. Stowarzyszenie Łomżyńskie od kilku lat współpracuje z UwB i zaprasza jej naukowców na wykłady do Łomży.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że więcej wiadomości o Akademii Trzeciego Wieku można przeczytać na stronie internetowej: atw.uwb.edu.pl

(Źródło: Akademia Trzeciego Wieku)
(foto:Maria Beręsewicz)

Opracowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok