Praca Podlaskiej Redakcji Seniora tworzącej portal podlaskisenior.pl (wcześniej senior.bialystok.pl) budzi zainteresowanie również seniorów ukraińskich, którzy chcą skorzystać z naszych, polskich doświadczeń.


Dzięki  wspólnej inicjatywie od kwietnia do grudnia 2018 r. realizować będziemy projekt pod nazwą: „www aktywnych seniorów – włącz się, wyszukuj, wyjaśnij” współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie.


Projekt zakłada przygotowanie członków Równeńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do aktywizacji i integracji środowisk senioralnych miasta Równe i województwa równeńskiego w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Szukamy Polski. Powstanie strona www RUTW, a jego członkowie zdobędą umiejętności z zakresu komunikacji i organizacji pracy redakcyjnej, organizacji wydarzeń kulturalnych, współpracy z partnerami społecznymi, promocji oraz kompetencji cyfrowych (związanych z obsługą strony www). Zapoznają się też z doświadczeniem i praktykami polskich uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie UTW w Białymstoku. Warsztaty i spotkania odbywać się będą w Polsce i na Ukrainie, tak aby polskie doświadczenia możliwie największym stopniu dostosować do ukraińskich realiów. Rezultatem doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu będzie też zwięzły Poradnik Działania Organizacji (w języku ukraińskim) dla ukraińskich organizacji senioralnych traktujący o tym, jak wykorzystać stronę www i techniki dziennikarstwa społecznościowego do promocji ich działalności w społecznościach lokalnych, zdobywania nowych członków i partnerów, organizowania wydarzeń kulturalnych. Poradnik zawierać będzie także zasady tworzenia materiałów dziennikarskich i wzory planu komunikacji i promocji.

23 kwietnia 2018 r. grupa ukraińskich gości przyjedzie do Białegostoku. W programie pobytu, zaplanowanym do 26 kwietnia, przewidziano m.in. zajęcia warsztatowe, które odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej. Ramowa tematyka zajęć to m.in.:
1/Komunikacja interpersonalna w rozwoju organizacji pozarządowej
2/Tworzenie zespołu redakcyjnego i wstępne zasady konstruowania tekstów
3/ Partycypacja i partnerstwo – włączanie się seniorów w rozwój lokalny
4/Strukturę strony www
5/Spotkanie z Podlaską Redakcją Seniora oraz prezesem UTW w Białymstoku (polski odpowiednik RUTW) oraz  – prezentacja działalności i dobrych praktyk
6/Tworzenie Planu Działań Komunikacyjnych Organizacji Senioralnej

Dodatkowo zaplanowano prezentację Dobrych Praktyki Partnerstwa i angażowania się różnych instytucji w promocję rozwoju lokalnego – na przykładzie prestiżowego konkursu Województwa Podlaskiego pod nazwą Podlaska Marka Roku 2017 – połączone z wizytą w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz zwiedzanie Białegostoku.

 

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok