19 grudnia 2017 r. podsumowano realizację projektu ,,Aktywni w Działaniu”  skierowanego do członków Klubu Seniora MOPS w Łomży.

Autorem projektu jest Adam Deptuła a realizatorem  Stowarzyszenie ,,Człowiek nie Wiek” w partnerstwie z MOPS w Łomży. Zadania zawarte w projekcie realizowane były od czerwca do grudnia 2017 r. W ramach tych zadań zorganizowano 3 dniowy pobyt dla 30 seniorów w Termach Warmińskich zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim, zajęcia jogi, ognisko integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi w Kisielnicy, wyjazdy na grzyby, spotkania z dietetykiem , wyjścia do kina.

Najdłużej  bo przez cały okres realizacji projektu pod okiem Izy Cierpikowskiej, odbywały się zajęcia rękodzielnicze które sprawiały ogromną radość i przyjemność. Na zajęciach powstało szereg prac, którymi  ich wykonawcy chcieli się pochwalić. Koordynator tego projektu Agnieszka Żyro-Kossakowska, wspólnie z Martą Kopeć,  instruktorem kulturalno-oświatowym w klubie seniora, zorganizowały wernisaż,  na którym zostały wyeksponowane wszystkie wykonane przez seniorów prace. Na wystawie znalazły się: ozdoby choinkowe, biżuteria ze skóry i wełny czesankowej filcowanej na sucho i mokro, kartki świąteczne, wyroby z wikliny papierowej, wycinanki kurpiowskie i wiele innych.

Gośćmi wystawy byli Dyrektor MOPS w Łomży Wiesław Jagielak i przewodniczący  Stowarzyszenia Karol Kossakowski oraz wykonawcy  prac i zaproszeni seniorzy. Po części oficjalnej  i obejrzeniu wykonanych prac odbyło się wspólne spotkanie przy kawie i  herbatce oraz lampce szampana w ramach którego dzielono się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wynikającymi z zadań tego projektu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

Projekt ,, Aktywni w Działaniu”  był finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej   ASOS 2014-2020.

 

                                                             Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża