17.11.2021 r.  odbyło się VII Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego on-line, podczas którego uczestnicy wystosowali apel do władz gmin położonych w strefie stanu wyjątkowego. Oto treść apelu.

VII Forum Rad Seniorów

APEL VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW 

Apelujemy

do władz gmin położonych w strefie stanu wyjątkowego
o szczególną troskę o osoby starsze zamieszkałe na tych terenach poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych. 

W wyniku ograniczeń w przemieszczaniu się członkowie rodzin seniorów przebywających w strefie stanu wyjątkowego nie mogą opiekować się nimi osobiście. Dlatego tak ważne jest dotarcie do nich z informacją, jak i gdzie mogą skorzystać z pomocy. Poprawi to ich poczucie bezpieczeństwa tak bardzo osłabione przez ostatnie wydarzenia. 

Uczestnicy:

VII FORUM PODLASKICH RAD SENIORÓW online: z udziałem 15 Podlaskich Rad Seniorów,
–  Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (RSpMWP), grupa kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów.
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWSPRS).

W imieniu FORUM :
Jolanta Wołągiewicz – przewodnicząca RSpMWP
Bożena Bednarek – OWPRS, Stowarzyszenie Szukamy Polski
Województwo Podlaskie, Białystok 17.11.2021 r.

W Forum wzięło udział łącznie 89 osób 15 podlaskich Rad Seniorów, kandydatów do Białostockiej Rady Seniorów i gości. Napisanie apelu zainicjował Michał Różycki, kandydat do Białostockiej Rady Seniorów.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów zachęca do podejmowania działań w kierunku tworzenia rad seniorów w Państwa gminach, czyli ciał społecznych o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym i doradczym.

Seniorzy stanowią coraz większą część społeczeństwa, posiadają ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe i powinni mieć możliwość wpływania na tworzenie i realizowanie lokalnych  polityk senioralnych. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oferują pomoc w przygotowaniu procesu tworzenia rad seniorów oraz wsparcie merytoryczne (szkoleniowe i doradcze) dla grup inicjatywnych i „młodych” rad. Zapraszamy do kontaktu.

(foto: Piotr Babulewicz, Wrota Podlasia UMWP)

Jolanta Wołągiewicz
Bożena Bednarek