O tym, jak ważne jest wsparcie osób potrzebujących, nikogo nie trzeba przekonywać. Nie zawsze rodzina, sąsiedzi, znajomi mogą służyć pomocą osobom starszym i z niepełnosprawnością. Dlatego systemowa pomoc, wsparcie samorządu i powołanie stanowiska asystenta takich osób – są warte pochwały.

Od 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży osoby starsze i z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze stałej pomocy asystenta.O utworzenie takiego stanowiska postulowały Łomżyńska Rada Seniorów i Łomżyńska Społeczna Rada do spraw Osób z Niepełnosprawnością. Zostało ono utworzone w Wydziale Obsługi Urzędu zgodnie  z Regulaminem Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zadaniem asystenta jest udzielenie osobom  starszym i z niepełnosprawnością pomocy i wsparcia w czynnościach związanych z załatwieniem sprawy w Urzędzie, a w szczególności rezerwacja miejsca w systemie kolejkowym, dostarczenie niezbędnych formularzy, pomoc w wypełnieniu druków i sporządzeniu pism, asystowanie podczas przemieszczania się w obrębie Urzędu, na parking, podczas korzystania z windy, przewóz za pomocą „schodołazu”.

Stanowisko asystenta jest usytuowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze Ratusza w Łomży, Stary Rynek 14.  Jest dobrze oznakowane, tak aby zainteresowane osoby mogły w łatwy i szybki sposób skorzystać z pomocy.

 

(grafika ze strony www.lomza.pl)

 

Grażyna Czajkowska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża